ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ PIATRA CRINULUI

                PIATRA CRINULUI  este o arie naturală protejată de interes naţional (rezervaţie naturală, tip botanic), corespunde categoriiei a IV –a IUCN. Are o suprafaţă de 0,5 ha fiind inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru protecția habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică.

Rezervaţia se află în apropierea municipiului Petroşani, în imediata vecinătate a zonei montane de agrement Parâng, deasupra limitei superioare a zonei forestiere, mai exact pe versantul sud-vestic al vârfului Parângul Mic la limita altitudinii de 1757 m.

Aici se află niște formațiuni stâncoase pe care crește o plantă de stâncărie numită Potentilla haynaldiana. Se formează în solul din crăpăturile stâncilor și are o tulpină erectă, ascendentă, înaltă de 10-40 cm împreună cu inflorescența și frunzele, mătăsos vilos păroasă. Petalele sunt alungit ovale sau alungit spatulate, trunchiate sau cordat imarginate. Perioada de înflorire este iulie  septembrie.

Este unica zonă din ţară în care apare această specie balcano-dacică Potentilla haynaldiana.

   Coordonate:   45°23’10″N   23°28’58″E