Biserica Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin si Elena”

Petroșani, Str. Petru Maior nr. 18