Biblioteca Universităţii Petroşani

Str.Universităţii, nr.20, biblioteca universitatii petrosani
Tel. 0254-549013;

www.upet.ro/biblioteca

Biblioteca Universității din Petroșani oferă tuturor acces la informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonată Universității și sprijină activitățile didactice și de cercetare ce se desfășoară în cadrul acesteia. Cerința de bază a Bibliotecii Universității din Petroșani este aceea de a servi publicul cititor, toate activitățile bibliotecii se subsumează acestui scop fundamental.

Anul 1948, anul înființării Institutului Cărbunelui la Petroșani, marchează și momentul inființării bibliotecii de azi. La începuturi, biblioteca era reprezentată de câteva dulapuri aflate intr-o cameră a fostei “Societăți Petroșani”, de pe strada Mihai Eminescu. Fondul modest, de numai 3.500 de volume, provenea din donații și transferuri de la bibliotecile politehnice bucureștene și timișorene.biblioteca1

La finalizarea noului local de învatamant, biblioteca se mută provizoriu în spatiile ce mai tarziu au constituit biblioteca de periodice.

Anul 1962 a reprezentat intrarea bibliotecii în spațiile special amenajate cu depozite, săli de lectură și mobilier adecvat. S-au putut organiza principalele cataloage: alfabetic și sistematic.

Începând cu anul 1965, biblioteca I.M.P. părăsește ideea de a fi numai o bibliotecă specializată și începe constituirea unor colecții enciclopedice.

În anul 1969, s-a constituit fondul de unicate ce a fost depozitat, în primă faza, în fosta sală de cinema a institutului.

Primul număr al publicației trimestriale « Buletinul de informare – documentare » apare în anul 1971. Tot în această perioadă începe editarea anuală a “Ghidului bibliotecii”, se inființează un catalog bibliografic pe ani de studii, se întocmeste un index alfabetic al catalogului sistematic – instrumente deosebit de utile pentru informarea promptă, exactă și explicită a tuturor cititorilor.

La data de 29 aprilie 1999, prin donație, intră primul calculator in bibliotecă, un PC 486.

Începând cu anul 2000, biblioteca iși mută activitatea într-o cladire proprie, moderna ce oferă spații generoase de depozitare și lectură. Acțiunea de mutare dureaza pana în anul 2002.

Biblioteca participă activ începând cu anul 2000 la târguri și saloane de carte cu scopul promovării învățământului superior petroșănean.

La data de 12.12.2001 se realizează conectarea la Internet.

Prima înregistrare bibliografică în catalogul electronic s-a efectuat pe 11 aprilie 2005. Aplicația utilizată este rodul muncii informaticienilor Universității : Bob Raul, Szekely Alex și Kovacs Andrei.

Începând cu data de 21 septembrie 2007 catalogul electronic este vizibill pe Internet.

În perioada 7-9 septembrie 2005 are loc a XVI-a Conferință Națională ABIR.

Prin achiziționarea unui numar de 20 calculatoare în luna aprilie 2008, rețeaua bibliotecii numară în prezent 32 de calculatoare.

Din data de  4 aprilie 2012,   biblioteca  are pagina in reteaua Facebook.