Casa de Cultura a Studdescărcareenților

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 81;

Tel. 0254/ 542.032

Email: http://ccspetrosani.ro/

Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, artistice, educative, sportive şi distractive, cu precădere, pentru studenţi.

Instituţia funcţionează sub forma de casă de cultură a studenţilor din anul 1989, anterior având statutul de club studenţesc al Universităţii din Petroşani.

În Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani există o serie de formaţii artistice, cluburi, ateliere care reprezintă instituţia la nivel local, regional, naţional şi internaţional cu prilejul variatelor manifestări în care este implicată:

# Atelier de arte plastice şi decorative

# Ansamblul Artistic „Parângul” – cu secţiunile: folclor, dans modern, break dance

# Solişti de muzică uşoară

# Solişti de muzică populară

# Solişti de muzică folk

# Trupe de muzică rock

# Atelier de arte plastice şi decorative

# Club de fotografie

# Clubul montaniarzilor

# Club de şah

Formaţiile artistice, cluburile şi atelierele instituţiei asigură activitatea permanentă a acesteia prin repetiţiile şi întâlnirile zilnice. Totodată, C.C.S. din Petroşani organizează manifestări cu caracter temporar – tabere de creaţie artistică, expoziţii, spectacole, competiţii etc.  şi participă la acţiunile organizate de celelalte case ale studenţilor, la manifestări locale, regionale, naţionale sau internaţionale.

Diplomele obţinute cu diverse prilejuri, proiectele culturale anuale subvenţionate de forurile superioare, acţiunile locale realizate din venituri proprii evidenţiază varietatea activităţilor organizate de instituţie şi a participărilor reprezentanţilor acesteia la nenumărate manifestări.