Lacul Zănoaga Stânei, Munții Parâng

Lacul Zănoaga Stânei  este un lac glaciar situat în Munții Parâng si face parte din salba de lacuri glaciare alaturi de lacul Mija, Calcescu, Rosiile, Verde, Carja, Mandra, Taul Inghetat, etc.

În general, lăcașurile lacurilor au fost dăltuite de ghețari în stânca tare a masivelor muntoase, la obârșia văilor sau chiar pe văi, formând lacuri de circ și de vale glaciara. Cele mai numeroase s-au format în neregularitățile create de morenele de fund frontale si laterale ale glaciațiunii de calotă.

Lacurile de circ au ponderea cea mai mare, sunt mici în suprafață și puțin adânci, dar sunt cunoscute și cazuri cu adâncimi surprinzătoare. Circurile glaciare au o formă oarecum circulară și se găsesc în imediata apropiere a crestei muntoase, la obârșia văilor. Zăpezile accumulate și transformate în gheață la obârșia văilor, prin subsăpare au format depresiuni limitate în partea inferioară de praguri glaciare. Lacurile de circ nu se gasesc numai izolate, la obârșia unei vai. În anumite bazine superioare mai mari și ramificate s-au dezvoltat suite de circuri, numite circuri complexe .O alta formă întâlnită în relieful glaciar este aceea a circurilor în trepte, dezvoltate pe același ax de vale, ca urmare a succesiunii fazelor glaciare.

Sursa: ro.wikipedia.org